Therapy Kyjov s.r.o.

Ambulance klinické psychologie a poradenství

O nás

Vítáme návštěvníky na stránkách, které mají všem zájemcům přiblížit naši psychologickou a psychoterapeutickou péči.

Jsme týmem zdravotnických pracovníků, kteří pracují v ambulanci klinické psychologie, a dále spolupracujeme s psychology a terapeuty poskytující péči mimo zdravotnictví pro užší cílové skupiny.

Pracujeme s klienty po předchozím objednání, nejjednodušší je domluvit se telefonicky s naší asistentkou,
která Vás navede podle požadavků k někomu z nás.


Nové pacienty přijímáme podle naší aktuální kapacity, čekací doba bývá cca 2měsíce. V poradně a v projektu SOS je služba k dispozici dříve.

Objednat se můžete telefonicky u naší asistentky na čísle:

702 144 766

v úterý - pátek, mezi 9 - 11h, odpoledne jen ve středu a v pátek mezi 12 - 14h..


Pokud se nedovoláte, je možné poslat sms, a asistentka Vás sama kontaktuje. Nebo nás kontaktujte i prostřednictvím našeho emailu (psycholog(zavináč)zkyjova.cz).

Kromě neodkladné krizové péče je třeba mít doporučení od praktického nebo specializovaného lékaře.
V poradně, kde je péče hrazená klienty samotnými, doporučení mít nemusíte.

ORDINAČNÍ HODINY AMBULANCE KLINICKÉ PSYCHOLOGIE:

Mgr. Jana Kulheimová
Pondělí 8 - 12h
Úterý 8 - 12h
Středa 8 - 17h
Čtvrtek 8 - 17h
Pátek 8 - 16h

Mgr. Matěj Černý
Pondělí 12 - 17h
Úterý 12 - 17h

Schůzky mimo ordinační hodiny pouze po individuální domluvě s psychologem.

Mgr. Blanka Kotíková
Pátek odpoledne dle objednávky

Mgr. Vojtěch Výleta
poskytuje služby v projektu SOS první pomoc v krizi, čtvrtky a pátky.

Práce Therapy Kyjov s.r.o. navazuje od března 2014 na mnohaletý provoz ordinace klinické psychologie PhDr. Voráčové.


Mgr. Jana Kulheimová*

Klinická psycholožka

Od r. 2007 pracuje ve zdravotnictví, předtím působila v sociálních službách – prevence rizikového chování u dětí a dospívajících. Praxi v práci s duševně nemocnými má jednak v rámci psychiatrické ambulance, z nemocnice, ale i z uzavřených oddělení PL Kroměříž. V oblasti krizové intervence využívá kvalifikace krizového interventa face to face. Zabývá se hlavně léčbou psychosomatických onemocnění. Orientuje se na hlubinnou psychoterapii, používá techniky Katatymně-imaginativní psychoterapie. V práci s dětmi využívá principy terapie hrou a imaginace. Od r. 2010 se věnuje i vzdělávání pracovníků v sociální a zdravotní oblasti a jejich supervizi.

img/cert/sken1a.jpg img/cert/sken2a.jpg img/cert/sken3a.jpg img/cert/sken4a.jpg img/cert/sken10a.jpg img/cert/sken11a.jpg

*za svobodna Kahánková

Mgr. Matěj Černý

psycholog

Vystudoval jednooborovou psychologii, pedagogiku a sociální pedagogiku na FFMU v Brně. V pomáhajících profesích pracuje od roku 1999, profesní zkušenosti sbíral v ambulantních i pobytových zařízeních. Mnoho let působil v sociální oblasti, od roku 2009 pracuje ve zdravotnictví a to jak v soukromém tak i státním sektoru. Je absolventem výcviku v rodinné terapii a při práci s lidmi využívá především systemické a interakční přístupy. Mimo přímou práci s klienty se i nadále věnuje práci v sociálních službách – vzdělávání a supervizi a překladům odborných textů.

img/cert/sken5a.jpg img/cert/sken6a.jpg img/cert/sken7a.jpg img/cert/sken8a.jpg img/cert/sken9a.jpg img/cert/sken9a.jpg

Mgr. Blanka Kotíková

psychoterapeutka

office manager

V roce 2013 dokončila obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii na PVŠPS v Praze. Absolvovala Psychodynamický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii akreditovaný pro zdravotnictví Českou lékařskou společností J. E. Purkyně. Při přímé práci využívá znalostí z kurzů Práce s traumatem a Koučování v kontextu organizačního rozvoje. V rámci stáží i předchozích zaměstnání v sociálních službách pracovala nejen s lidmi s duševním onemocněním a závislostí, ale také s jejich blízkými osobami.

Pomáhá s objednávkami klientům k jednotlivým odborníkům a s kancelářskou prací. Na telefonu je pro Vás v
úterý - pátek 9 - 11h, středa a pátek 12 - 14h, pokud se nedovoláte, sama Vás kontaktuje podle zmeškaných hovorů.

img/cert/1a.png img/cert/2a.png img/cert/3a.png img/cert/4a.png

Mgr. Vojta Výleta

psycholog

Dokončil jednooborové studium psychologie na FF UPOL jako magistr. Je kvalifikovaný v oblasti kompletní krizové intervence, což využívá i při práci krizového interventa na lince důvěry.

img/cert/1va.jpg img/cert/2va.jpg img/cert/3v.jpg

Bc. Bohuslava Šibalová

adiktoložka

Od roku 2002 spolupracovala s terapeutickou komunitou pro drogově závislé, v roce 2005 nastoupila do Integrované psychiatrické ambulance v Nemocnici Kyjov, p.o., kde se podílela na založení podpůrné skupiny pro abstinující závislé, skupiny pro blízké a příbuzné závislých klientů. V r. 2012 si doplnila vzdělání na Karlově univerzitě v Praze v oboru adiktologie a získala titul Bc.. Od roku 2013 do 2016 působila jako vedoucí adiktologické ambulance v sociálně-psychiatrickém centru v Kyjově. Věnovala se i canisterapii.

img/cert/b1.jpg img/cert/b2.jpg img/cert/b3.jpg img/cert/b4.jpg img/cert/b5.jpg

Aktuality


Od 1.9.2017 ordinujeme nově na Palackého 69. odkaz na mapu: ZDE.

Parkování u domu není povoleno, využijte veřejná parkovací místa v okolí. Pro pacienty s omezením hybnosti je možnost se nechat přivézt před dveře ordinace, ale auto zde nesmí zůstat zaparkované.
Aktuálně máme kapacitu pro vyšetření i pro krizové intervence. A to jak v ordinaci klinické psychologie, tak v poradně, kde máme i kapacitu pro psychoterapii (Mgr. Kotíková, samoplátci). Můžete využít i našeho projektu SOS první pomoc v krizi, služba je zdarma, anonymní, čvtrky 13-17h a pátky 8-12h v budově Centra Educante z.s. (viz naše služby).

Služba SOS první pomoc v krizi - budova Educante z.s. a KoCKy, Svatoborská 28, Kyjov , čtvrtky od 13-17h a pátky 8-12h.
Od září budeme v našich nových prostorách pořádat opět relaxační skupinu. Budou to čvtrky v půl 6.
Leták s podrobnými informacemi najdete zde.


Centralizované objednávání nadále funguje na čísle: 702 144 766, volejte úterý až pátek, mezi 9.a 11.h
Pevná linka s číslem 518611590 byla zrušena.
V případě krize, kdy ještě nejste našimi klienty, využívejte prosím službu SOS první pomoc v krizi viz níže.
Pokud se nedovoláte, asistentka Vás sama kontaktuje podle zmeškaných hovorů.
Můžete nás kontaktovat i pomocí emailu a sms.

Prosíme klienty o spolupráci!
V případě, kdy víte, že se na domluvený termín nemůžete dostavit,
prosíme vždy alespoň den dopředu zavolat, nebo poslat sms, abychom Váš termín mohli nabídnout někomu dalšímu, kdo na něj dlouho čeká.

V případě akutní krize je možné kontaktovat krizové centrum PK Brno Bohunice: http://www.fnbrno.cz/nemocnice-bohunice/psychiatricka-klinika/kontakty/t2295.


Rodinná psychoterapie - Mgr. Černý, poskytujeme klientům 201 ,211, 207, 213, 205 pouze na doporučení lékaře
(žádanka na člena rodiny, který trpí psychickými obtížemi),
nestačí odeslání z OSPOD. Jinak je možné tuto péči poskytnou za úhradu dle platného ceníku.
Prozatím Mgr. Černý neposkytuje péči klientům VZP!

Více informací poskytneme na požádání.

Info o dovolených na jaře:
Mgr. Kulheimová -14.3., 30.3. - 16.4., 25.4., 7.5., 23.5. 2018
Mgr. Černý - 6.3., 20.3., 24.4., 15.5.,
Mgr. Kotíková a telefon pro objednávky - 26.1., 31.1., 16 - 19.3., 21. - 23.5.2018.

SOS první pomoc nebude k dispozici: 8.3., 30.3., 19.4. 2018Naše služby

Služby ordinace klinické psychologie

Psychologická diagnostika dětí

Na základě stanoveného cíle vyšetření (lékařem, nebo jiným specialistou) vybíráme standardizované diagnostické metody ušité na míru potřebám dítěte. Vyšetření probíhá v několika sezeních, kdy hovoříme společně s rodiči a dítětem, a poté zvlášt s dítětem a zvlášť s rodiči. Provádíme vyšetření dětí od 3 let, ve vyjímečných případech i u mladších.

Psychologická diagnostika dospělých

Provádíme vyšetření jak cílená, komplexní, také diferenciálně diagnostická, a to individuálně stavěné podle požadavků zadavatele vyšetření a podle potřeb klienta. Používáme aktuální standardizované metody. Zpravidla provádíme vyšetření v několika sezeních. Výsledky poté podle požadavků klienta společně konzultujeme a navrhujeme další plán péče.

Krizová intervence

V krizové intervenci se s klientem zaměřujeme na problém, ohnisko, spouštěč, podporu a řešení, a to v reálném čase "tady a ted". Společně hledáme způsob jak navést klienta k řešení své aktuálně obtížně zvladatelné situace.
Co je krize?
Krize je změna, patří k životu a může se týkat všech jeho oblastí. Abychom touto situací dobře prošli a zvládli ji, potřebujeme někdy pomoc od někoho nezávislého, možná i odborníka.

Psychoterapie

Setkáváme se s klientem pravidelně v individuálních sezeních. Možná je i účast na probíhajících psychoterapeutických skupinách. Při práci využíváme hlubinně orientovanou, katatymně imaginativní, nebo podpůrnou psychoterapii. Klient, který vchází do procesu psychoterapie pracuje na svém cíli. Podle závažnosti obtíží se pak jedná o krátkodobou či dlouhodobou formu. Pravidelně probíhá zhodnocování průběhu a ůspěchu terapie.


Služby mimo zdravotnictví
Poradna

Jedná se o službu, která není zdravotnická, a kterou si klienti hradí sami. Je zde pro klienty nepsychiatrické, kteří netrpí závažnějšími psychickými chorobami. Okruhem problémů vhodných pro péči v poradně jsou například: potřeba sebepoznání a nalezení nového životního směru; porozumění svým pocitům a myšlenkám; pocity nepohody či neuspokojení; problémy s vlastní identitou; nadměrná sebekritičnost a nedostatek sebedůvěry; pocity osamělosti a ztráty smyslu života; strach, úzkosti a obavy (nikoli jako psychiatrická diagnosa); problémy s komunikací; nerozhodnost; obtíže s prosazováním vlastních potřeb; nedorozumění a konflikty v rodinných, partnerských či pracovních vztazích; zvládání náročné či krizové životní události a etapy atp. Péče je realizována v individuálních sezeních, které trvají 30-60minut.

První pomoc v krizi

Od 14.8.2016 pro Vás zajišťujeme ve spolupráci s Městem Kyjov službu akutní psychologické pomoci. Může přijít kdokoli v krizi bez věkového omezení, děti , dospělí i senioři. Nepotřebujete žádná doporučení, ani se předem objednávat. O Vaší návštěvě budou vedeny pouze zcela anonymní záznamy, není nutno se registrovat. Děti nepotřebují doprovod. Krize se dotýká každého z nás. Krize se může týkat problémů v rodině, ve škole, ve vztazích, problémů které má člověk sám se sebou, se vztahem ke světu, i v otázkách spirituality, ale také s probíhající duševní či fyzickou nemocí, nemocí blízkých osob a tragických událostí. Psycholog provede základní ošetření problému a navede Vás na další specializovanou pomoc, pokud by to bylo třeba. Počet setkání je z praktických důvodů omezen na 6 návštěv. Tuto péči za Vás hradí fond rodinné politiky Města Kyjova. Mgr. Výleta a Mgr. Kotíková budou k dispozici v prostorách KoCKy a Educante v dny uvedené na letáku.

Pomoc lidem se závislostmi

Adiktolog poskytuje odborné poradenské, terapeutické a sociální služby osobám ohroženým důsledky návykových nemocí látkových (alkohol, drogy a další) a nelátkových (hazardní hra, gambling a další).

Je zde pro:
・ osoby experimentující s návykovými látkami,
・ problémové uživatele návykových látek,
・ osoby závislé motivované i nemotivované k abstinenci,
・ absolventy ústavního léčení,
・ pro patologické hráče a další osoby s problematikou nelátkových závislostí,
・ rodinné příslušníky, blízké a partnery výše jmenovaných skupin,
・ abstinující osoby s anamnézou závislosti na návykových látkách nebo problematikou patologického hráčství (minimální doba abstinence 3 měsíce).


Objednávky a informace na tel. Bc. Šibalové 606 777 669, péče je hrazena klienty dle aktuálního ceníku.

Spolupracujeme

Informace o poskytování péče přes zdravotní pojišťovny

Jsme smluvním zařízením psychologické péče pro pojišťovny:
205 - Česká průmyslová zdavotní pojišťovna
111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna - pouze Mgr. Kulheimová, pojišťovna nehradí pojištěncům psychoterapii
213 - Revírní bratrská pokladna
211 - Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna
207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank

Pro hrazení dlouhodobější péče nebo vyšetření přes zdravotní pojištění je třeba mít žádanku od lékaře (praktického nebo specialisty). V případě krize není doporučení třeba.

V případě nesmluvního zařízení, nebo požadavku mimo běžný rámec si klienti péči hradí sami.**

** Pro klienty, kteří nechtějí péči u nás přes zdravotní pojištění, nebo nechtějí o péči informovat lékaře a chtějí si péči sami hradit, ceník služeb naleznete zde.


http://www.horizontkyjov.cz
http://dietologickaporadna.cz
http://www.psychiart.cz
MUDR. Zuzana Vaňková - Hodonín
http://www.kyjov.charita.cz
http://www.soukyjov.cz - Mgr. Kulheimová
http://www.gymkyjov.cz - Mgr. Černý
http://www.ppp-hodonin.eu
http://www.mt-kouc.cz
http://www.skolazahumnykyjov.cz/specialne-pedagogicke-centrum
http://mestokyjov.cz/
Institut psychologických služeb s.r.o. v Olomouci
Mgr. Alžběta Michalčíková - Brno

Kde nás najdete


Kde nás najdete
Therapy Kyjov s.r.o.
Palackého 69/11
697 01 Kyjov
IČO: 02239353
M: 702 144 766

Parkování u domu není povoleno, využijte veřejná parkovací místa v okolí. Pro pacienty s omezením hybnosti je možnost se nechat přivézt před dveře ordinace, ale auto zde nesmí zůstat zaparkované.

Kontakt na Mgr. Kulheimovou M: 606 777 659
Email
psycholog@zkyjova.cz